คอนโดมิเนียมหรู สไตล์รีสอร์ทแห่งแรกของสุพรรณบุรี
สัมผัสคุณภาพชีวิตใหม่ที่มีระดับของคุณ

ความคืบหน้าโครงการ Progressive

อาคารสร้างเสร็จพร้อมอยู่
1 สิงหาคม 2558
ความคืบหน้าการก่อสร้าง
งานก่อสร้างอาคารช่วงเดือน มกราคม พ.ศ. 58
ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ ขณะนี้งานโครงสร้างและฉาบปูนอาคาร
แล้วเสร็จ ทาสีอาคาร 90% งานเดินสายไฟทั่วอาคารเสร็จเรียบร้อย งานปูกระเบื้อง
ทางเดิน,กระเบื้องภายในห้องและงานฝ้าแล้วเสร็จ งานติดตั้งอลูมิเนียมและกระจก
ชั้น 1-4 เสร็จเรียบร้อย งานปูกระเบื้องสระว่ายน้ำใกล้แล้วเสร็จ 90%
ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารชั้น1 ถึง ชั้น 5
การก่อสร้างช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การก่อสร้างโครงการ ขณะนี้ก่ออิฐผนังและงานฉาบปูนอาคารเสร็จเรียบร้อยทั้ง 5 ชั้น

งานเดินสายไฟชั้น 4-5เสร็จเรียบร้อย งานปูกระเบื้องภายในห้องชั้น 4 เสร็จสิ้น

งานฝ้าชั้น 5 ใกล้แล้วเสร็จ งานปูกระเบื้องภายในห้องใกล้แล้วเสร็จ งานติดอลูมิเนียม

หน้าต่างชั้น 1-2 เสร็จเรียบร้อย งานติดกระจกชั้น 1-2 เสร็จเรียบร้อย

โครงการได้ทำการวางท่อดับเพลิงและฉาบผนังห้องชั้น 4
งานก่อสร้างช่วงต้นเดือนตุลาคม 2557

โครงการได้ทำการวางท่อดับเพลิงชั้น 3 งานฝ้าเพดานภายในห้องชั้น 3 เสร็จสิ้น

งานฉาบปูนผนังห้องชั้น 4 เสร็จสิ้น งานเดินสายไฟชั้น 4 เสร็จสิ้น

งานปูกระเบื้องห้องน้ำชั้น 3 ใกล้แล้วเสร็จ ซุมทางเดิน ใกล้แล้วเสร็จ

งานปูกระเบื้องทางเดินชั้น 1 และก่อผนังชั้น 4
งานก่อสร้างช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2557

โครงการทำการปูกระเบื้องห้องน้ำชั้น 1และชั้น 2 เสร็จสิ้น งานฉาบปูนผนังชั้น 3 เสร็จสิ้น

งานปูกระเบื้องทางเดินชั้น 1 เสร็จสิ้น 90% งานปูกระเบื้องภายในห้อชั้น 1 เสร็จสิ้น

งานเดินสายไฟชั้น 3 งานก่อผนังห้องชั้น 4 เสร็จสิ้น

งานก่อสร้างผนังชั้น3และปูกระเบื้องห้องน้ำ
งานก่อสร้างช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2557

โครงการได้ทำการก่อสร้างปูกระเบื้องห้องน้ำของชั้น 1 เสร็จสิ้น100%

และตีฝ้าชั้นที่ 1 ใกล้แล้วเสร็จ ก่ออิฐผนังชั้น 3 เสร็จสิ้น100%

 

งานก่อสร้างโครงสร้างอาคารเสร็จสิ้น
เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2557

งานโครงสร้างอาคารได้เสร็จสิ้น 100% งานฉาบปูนชั้น 2 เสร็จสิ้น 90%

งานโครงสร้างสระว่ายน้ำเสร็จสิ้น 100% และงานวางท่อกับเดินสายไฟในชั้นอาคาร

 

การก่อสร้างช่วงเดิอน พฤษภาคม-มิถุนายน 2557
วันที่ 28 พฤษภาคม-มิถุนายน 2557

โครงการได้ก่อสร้างโครงสร้างตัวอาคารใกล้จะเสร็จสิ้น 100% และก่อกำแพงชั้น 2 ใกล้เรียบร้อย

งานโครงสร้างสระว่ายน้ำดำเนินการได้ 70% และได้เทหลังคาชั้น 5 เสร้จเรียบร้อย

 

การก่อสร้างช่วงเดือนเมษายน
วันที่ 16 เมษายน 2557

โครงการได้ทำการเทพื้นชั้นที่ 4 เรียบร้อยและก่อกำแพงแบ่งบริเวณพื้นที่ 1

และหล่อเสาชั้น 4 และเตรียมวางแผ่นพื้นสำหรับเทชั้น 5 เร็วๆนี้

การก่อสร้างช่วงเดือนมีนาคม
วันที่ 4 มีนาคม 2557

การก่อสร้างในช่วงเดือนมีนาคมมีการทำพื้นและหล่อเสาชั้น 2 เสร็จสิ้น

และวางแผ่นไม้แบบสำหรับเตรียมทำพื้น post-tension ชั้น 3 เพื่อที่จะทำพื้นเร็วๆนี้


 

การก่อสร้างในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2257

การก่อสร้างในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีการหล่อเสาชั้นที่ 1 เสร็จสิ้น                                                                              

และได้เทคานระเบียงชั้น 1 ทำทางลาดหน้าอาคารสำหรับเข็นรถ

ตั้งนั่งร้าน วางแผ่นไม้แบบสำหรับเตรียมทำพื้น post-tension ชั้น 2

โครงได้ทำการปูแผ่นปูนพื้นชั้น 1 และเทลีนคอนกรีนสระวายน้ำวางท่อปลวก
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

โครงการได้วางท่อปลวกและปูแผ่นปูนพื้นชั้น 1เทลีนคอนกรีนสระวายน้ำแล้วเสร็จ

 

 

โครงการได้ทำการก่อสร้างเทคานชั้น 1 และได้วางท่อระบายเทคอนกรีนทับหน้า Toppine
วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557

โครงการได้ทำการก่อสร้างเทคานชั้น 1 แล้วเสร็จและได้ทำการวางท่อระบายใต้พื้นชั้น 1

พร้อมกับเทคอนกรีนทับหน้า Topping และได้ทำการก่อสร้างอาคารในขั้นตอนต่อไป

โครงการได้ทำการก่อสร้างคานคอดินชั้น 1 ตอกเสาเข็มสระว่ายน้ำและระเบียงโดยรอบ
วันที่ 14 ธันวาคม 2556

โครงการได้ทำการก่อสร้างคานคอดินชั้น 1

และได้ตอกเสาเข็มสระว่ายน้ำและระเบียงโดยรอบเสร็จเรียบร้อย

 

 

 

โครงการได้ทำการก่อสร้างฐานรากใกล้เสร็จแล้ว
วันที่ 11 พฤษจิกายน 2556

ทางโครงการได้ทำการก่อสร้างฐานรากใกล้เสร็จแล้ว โดยมีกำหนดการเสร็จก่อนสิ้นเดือนนี้

ผู้รับเหมาได้เริ่มทำการก่อสร้างแคมป์สำหรับก่อสร้างอาคาร
วันที่ 25 ตุลาคม2013

 

โครงการได้ตอกเสาเข็มเสร็จสมบูรณ์
วันที่ 5 กันยายน 2013

 โครงการได้ลงเสาเข็มเสร็จสมบูรณ์และจะทำการทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มต่อไป    

  

กรกฎาคม-สิงหาคม เริ่มการก่อสร้างเป็นการตอกเสาเข็ม
วันที่ 17 กรกฎาคม 2013

โครงการเริ่มตอกเสาเข็มเพื่อจะก่อสร้างของอาคารในขั้นตอนต่อไป

 

พิธีลงไม้มงคลและลงเสาเข็ม
วันที่ 15 มิถุนายน 2013

 

โครงการทำการเทสดินเพื่อเตรียมลงเสาเข็ม
วันที่ 29 พฤษภาคม 2013

 โครงการได้ทำการเทสดินเพื่อจะทำการตอกเสาเอก และมีพิธีทางพระพุทธศาสนาในวันที่ 15 มิถุนายน 2013

โครงการ Panorama Residences ได้ทำการถมพื้นที่เสร็จเรียบร้อย
วันที่ 27 พฤษภาคม 2013

ออกบูท Pre-sales ชั้นล่าง ณ โลตัส สุพรรณบุรี
วันที่ 8 ถึง 22 เมษายน 2013


เริ่มทำการถมพื้นที่ของโครงการ
วันที่ 15 มีนาคม 2013


ออกบูท Pre-sales ชั้นบน ณ โลตัส สุพรรณบุรี
วันที่ 1 ถึง31 มีนาคม 2013

 

ออกบูท Pre-sales ชั้นล่าง ณ โรบินสัน สุพรรณบุรี
วันที่ 21 มกราคมถึง 31 มกราคม 2013

ทำกำแพงกันดินรอบโครงการ
วันที่ 1 มกราคม 2013

เปิดบูท Pre-sales ณ โรบินสันสุพรรณบุรี
วันที่ 25 ธันวาคม 2012 ถึง 8 มกราคม 2013


 

เปิดทำการห้องตัวอย่าง พร้อมเซลล์ออฟฟิส
วันที่ 28 ธันวาคม 2012

ห้องตัวอย่างพร้อมเซลล์ออฟฟิส พร้อมเปิดให้บริการสำหรับผู้ที่สนใจ

เปิดโครงการ Panorama Residences
วันที่ 25 ธันวาคม 2012 ณ โรบินสัน สุพรรณบุรี


โปรโมชั่นพิเศษ !

เริ่มต้น 9.9 แสนบาท
ผ่อนเพียง 5,000

ราคาเริ่มต้นเพียง 9.9 แสนบาท
ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ 5,000 บาท

สำหรับ 30 ยูนิตแรกเท่านั้น
รับสิทธิพิเศษมากกว่า 200,000 บาท

แผนผังชั้น / รูปแบบห้อง

เลือกชมแปลนชั้น, รูปแบบห้อง และสถานะ ห้องว่าง เพื่อเลือกห้องที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด ■

คุณสมบัติ

โครงการคุณภาพสูง ออกแบบโดย สถาปนิก, นักภูมิทัศน์ และนักออกแบบ ตกแต่งภายในมืออาชีพ

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด ■

แกลลอรี่ภาพ

รวมภาพจำลองโครงการพาโนรามา เรสซิเดนซ์ พร้อมภาพห้องตัวอย่าง

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด ■

แผนที่ / สถานที่ตั้ง

เดินทางสะดวกด้วยทางเข้าออกมากกว่า 3 เส้นทาง ใกล้สถานที่สำคัญต่างๆ ในระยะ เวลาเพียง 5 นาที

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด ■
ติดต่อชมห้องตัวอย่างพร้อมรายละเอียดโครงการ ที่สำนักงานขาย โครงการ Panorama Residences
บริเวณ ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 089-888-1887, 080-1314-888, 081-821-1538
สำนักงานใหญ่ บ.กีก้าแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 620-621 หมู่ 6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
Copyright 2013 บ.กีก้าแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด