คอนโดมิเนียมหรู สไตล์รีสอร์ทแห่งแรกของสุพรรณบุรี
สัมผัสคุณภาพชีวิตใหม่ที่มีระดับของคุณ

แผนการชำระเงิน Payment Plan

กดที่หมายเลขห้อง เพื่อดูแผนการชำระเงิน

101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 |
301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 |
401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 |
501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 119 | 120 | 121 |
close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 101

จอง 10,000
ทำสัญญา 40,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 7,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 21,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 7,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 21,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 7,000
โอน 1,458,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 8,741
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 9,394
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 102

จอง 10,000
ทำสัญญา 40,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 7,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 21,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 7,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 21,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 7,000
โอน 1,458,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 8,741
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 9,394
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 103

จอง 10,000
ทำสัญญา 40,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 7,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 21,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 7,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 21,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 7,000
โอน 1,458,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 8,741
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 9,394
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 104

จอง 10,000
ทำสัญญา 40,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 7,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 21,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 7,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 21,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 7,000
โอน 1,458,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 8,741
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 9,394
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 105

จอง 10,000
ทำสัญญา 40,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 8,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 32,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 8,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 32,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 8,000
โอน 1,755,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 10,522
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 11,307
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 106

จอง 10,000
ทำสัญญา 40,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 7,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 22,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 7,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 22,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 7,000
โอน 1,485,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 8,903
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 9,568
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 107

จอง 10,000
ทำสัญญา 40,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 7,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 22,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 7,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 22,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 7,000
โอน 1,485,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 8,903
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 9,568
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 108

จอง 10,000
ทำสัญญา 40,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 7,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 21,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 7,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 21,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 7,000
โอน 1,458,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 8,741
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 9,394
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 109

จอง 10,000
ทำสัญญา 40,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 7,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 21,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 7,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 21,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 7,000
โอน 1,458,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 8,741
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 9,394
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 110

จอง 10,000
ทำสัญญา 40,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 7,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 34,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 7,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 34,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 7,000
โอน 1,701,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 10,198
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 10,959
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 111

จอง 10,000
ทำสัญญา 40,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 7,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 22,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 7,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 22,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 7,000
โอน 1,485,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 8,903
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 9,568
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 112

จอง 10,000
ทำสัญญา 40,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 7,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 22,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 7,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 22,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 7,000
โอน 1,485,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 8,903
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 9,568
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 114

จอง 10,000
ทำสัญญา 40,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 7,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 21,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 7,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 21,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 7,000
โอน 1,458,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 8,741
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 9,394
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 115

จอง 10,000
ทำสัญญา 40,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 7,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 21,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 7,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 21,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 7,000
โอน 1,458,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 8,741
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 9,394
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 116

จอง 10,000
ทำสัญญา 40,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 7,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 21,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 7,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 21,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 7,000
โอน 1,458,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 8,741
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 9,394
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 117

จอง 10,000
ทำสัญญา 40,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 7,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 22,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 7,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 22,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 7,000
โอน 1,485,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 8,903
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 9,568
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 118

จอง 10,000
ทำสัญญา 40,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 7,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 22,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 7,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 22,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 7,000
โอน 1,485,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 8,903
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 9,568
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 201

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 24,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 24,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,107,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 6,637
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 7,132
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 202

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 19,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 19,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,026,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 6,151
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 6,611
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 203

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 19,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 19,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,026,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 6,151
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 6,611
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 204

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 24,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 24,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,107,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 6,637
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 7,132
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 205

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 33,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 33,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,278,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 7,662
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 8,234
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 206

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 28,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 28,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,179,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 7,069
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 7,596
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 207

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 28,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 28,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,179,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 7,069
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 7,596
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 208

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 26,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 26,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,143,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 6,853
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 7,364
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 209

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 26,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 26,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,143,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 6,853
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 7,364
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 210

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 28,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 28,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,179,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 7,069
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 7,596
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 211

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 28,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 28,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,179,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 7,069
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 7,596
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 212

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 33,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 33,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,278,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 7,662
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 8,234
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 214

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 27,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 27,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,161,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 6,961
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 7,480
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 215

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 27,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 27,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,161,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 6,961
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 7,480
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 216

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 27,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 27,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,161,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 6,961
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 7,480
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 217

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 27,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 27,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,161,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 6,961
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 7,480
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 218

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 33,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 33,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,278,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 7,662
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 8,234
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 219

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 26,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 26,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,143,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 6,853
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 7,364
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 220

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 26,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 26,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,143,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 6,853
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 7,364
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 221

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 33,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 33,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,278,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 7,662
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 8,234
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 301

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 25,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 25,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,134,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 6,799
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 7,306
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 302

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 25,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 25,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,134,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 6,799
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 7,306
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 303

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 25,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 25,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,134,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 6,799
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 7,306
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 304

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 25,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 25,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,134,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 6,799
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 7,306
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 305

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 37,450
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 37,450
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,349,100
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 8,088
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 8,692
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 306

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 29,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 29,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,206,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 7,231
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 7,770
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 307

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 29,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 29,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,206,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 7,231
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 7,770
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 308

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 28,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 28,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,188,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 7,123
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 7,654
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 309

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 28,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 28,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,188,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 7,123
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 7,654
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 310

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 37,450
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 37,450
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,349,100
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 8,088
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 8,692
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 311

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 28,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 28,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,188,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 7,123
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 7,654
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 312

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 28,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 28,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,188,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 7,123
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 7,654
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 314

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 28,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 28,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,188,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 7,123
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 7,654
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 315

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 28,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 28,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,188,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 7,123
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 7,654
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 316

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 37,450
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 37,450
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,349,100
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 8,088
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 8,692
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 317

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 28,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 28,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,188,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 7,123
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 7,654
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 318

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 28,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 28,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,188,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 7,123
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 7,654
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 319

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 37,450
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 37,450
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,349,100
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 8,088
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 8,692
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 401

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 29,250
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 29,250
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,201,500
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 7,204
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 7,741
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 402

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 29,250
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 29,250
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,201,500
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 7,204
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 7,741
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 403

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 29,250
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 29,250
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,201,500
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 7,204
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 7,741
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 404

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 29,250
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 29,250
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,201,500
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 7,204
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 7,741
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 405

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 42,250
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 42,250
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,435,500
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 8,606
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 9,248
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 406

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 32,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 32,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,251,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 7,500
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 8,060
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 407

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 32,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 32,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,251,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 7,500
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 8,060
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 408

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 31,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 31,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,233,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 7,392
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 7,944
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 409

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 31,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 31,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,233,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 7,392
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 7,944
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 410

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 42,250
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 42,250
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,435,500
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 8,606
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 9,248
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 411

จอง 10,000
ทำสัญญา 40,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 8,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 41,250
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 8,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 41,250
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 8,000
โอน 1,912,500
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 11,466
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 12,322
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 501

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 32,250
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 32,250
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,255,500
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 7,527
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 8,089
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 502

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 32,250
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 32,250
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,255,500
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 7,527
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 8,089
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 503

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 32,250
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 32,250
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,255,500
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 7,527
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 8,089
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 504

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 32,250
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 32,250
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,255,500
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 7,527
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 8,089
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 505

จอง 10,000
ทำสัญญา 40,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 8,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 45,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 8,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 45,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 8,000
โอน 1,980,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 11,871
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 12,757
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 506

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 33,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 33,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,278,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 7,527
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 8,089
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 507

จอง 5,000
ทำสัญญา 20,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 33,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 5,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 33,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 5,000
โอน 1,278,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 7,527
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 8,089
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 508

จอง 10,000
ทำสัญญา 40,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 8,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 45,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 8,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 45,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 8,000
โอน 1,980,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 11,871
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 12,757
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 119

จอง 10,000
ทำสัญญา 40,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 8,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 22,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 8,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 22,500
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 8,000
โอน 1,575,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 9,442
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 10,147
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 120

จอง 10,000
ทำสัญญา 40,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 7,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 21,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 7,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 21,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 7,000
โอน 1,458,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 8,741
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 9,394
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

close x

แผนการชำระเงิน ห้อง 121

จอง 10,000
ทำสัญญา 40,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 1-4 7,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 5 21,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 6-9 7,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 10 21,000
ผ่อนดาวน์/เดือน เดือนที่ 11-12 7,000
โอน 1,458,000
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 30 ปี 8,741
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 20 ปี 9,394
ผ่อน/เดือน ระยะเวลา 10 ปี 0


*คำนวนที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

โปรโมชั่นพิเศษ !

เริ่มต้น 9.9 แสนบาท
ผ่อนเพียง 5,000

ราคาเริ่มต้นเพียง 9.9 แสนบาท
ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ 5,000 บาท

สำหรับ 30 ยูนิตแรกเท่านั้น
รับสิทธิพิเศษมากกว่า 200,000 บาท

แผนผังชั้น / รูปแบบห้อง

เลือกชมแปลนชั้น, รูปแบบห้อง และสถานะ ห้องว่าง เพื่อเลือกห้องที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด ■

คุณสมบัติ

โครงการคุณภาพสูง ออกแบบโดย สถาปนิก, นักภูมิทัศน์ และนักออกแบบ ตกแต่งภายในมืออาชีพ

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด ■

แกลลอรี่ภาพ

รวมภาพจำลองโครงการพาโนรามา เรสซิเดนซ์ พร้อมภาพห้องตัวอย่าง

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด ■

แผนที่ / สถานที่ตั้ง

เดินทางสะดวกด้วยทางเข้าออกมากกว่า 3 เส้นทาง ใกล้สถานที่สำคัญต่างๆ ในระยะ เวลาเพียง 5 นาที

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด ■
ติดต่อชมห้องตัวอย่างพร้อมรายละเอียดโครงการ ที่สำนักงานขาย โครงการ Panorama Residences
บริเวณ ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 089-888-1887, 080-1314-888, 081-821-1538
สำนักงานใหญ่ บ.กีก้าแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 620-621 หมู่ 6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
Copyright 2013 บ.กีก้าแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด